Update nieuwbouw

Op dit moment is de WABO vergunningsprocedure verlengt tot 13 december, dit vanwege de stikstofberekening. Wanneer de vergunning is toegekend zullen wij dit met u delen.
Na het afgeven van de WABO vergunning gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. Vanzelfsprekend weten wij niet welke bezwaren er ingediend gaan worden. Pas als een bezwaar ontvankelijk wordt verklaart, wordt de klacht in behandeling genomen.

Verhuizing uitgesteld

Zeer recent heeft DHS (De Haagse Scholen) de aanbesteding van de nieuwbouw van de school afgerond en waren de aanbestedingsresultaten beschikbaar. Deze resultaten sloten niet aan op de budgettaire mogelijkheden. Om die reden is DHS, in overleg met de gemeente, een proces gestart om de aanbesteding haalbaar te maken. De eerste indicaties van deze verkenning zijn positief, maar wij hebben nog enige tijd nodig om een definitieve conclusie te trekken. 

Dat is de reden dat DHS in overleg met de schooldirectie heeft besloten de aangekondigde verhuizing naar de tijdelijke locatie in de kerstvakantie, niet door te laten gaan en tijdelijk op te schorten.

Vergunningsaanvraag

Voor wat betreft de vergunningprocedure meldt DHS (De Haagse Scholen)  dat deze nagenoeg is afgerond. Alle aspecten zijn afgehandeld, op een nieuw aspect na, de berekening van de “stikstof effecten” van de nieuwbouw.

DHS heeft hiervoor een berekening bij de gemeente aangeleverd, die nog van een aantal aanvullende gegevens moet worden voorzien. DHS heeft nu geen indicaties dat de door hen verwachte vergunning hierdoor in het geding zou zijn.