Behandeling bezwaren

Tot 18 februari 2020 was er voor belanghebbenden gelegenheid bezwaren in te dienen tegen de afgegeven WABO vergunning. Daarvan is gebruik gemaakt. Kort daarna kregen wij te maken met de coronamaatregelen, die ook van invloed zijn op de voortgang van de afhandeling van deze bezwaren. Zelfs zodanig dat wij momenteel niet met zekerheid weten wanneer de behandeling van de bezwaarschriften aanvangt. Dat betekent dat de uitkomst van de bezwarenprocedure langer op zich laat wachten dan wij hadden voorzien. Omdat wij het fatsoenlijk vinden de uitkomst van deze procedure af te wachten, zal de school vooralsnog niet verhuizen naar de tijdelijke locaties en kunnen wij nog niet starten met de voorbereidingen voor de bouw.