Verhuizing uitgesteld

Zeer recent heeft DHS (De Haagse Scholen) de aanbesteding van de nieuwbouw van de school afgerond en waren de aanbestedingsresultaten beschikbaar. Deze resultaten sloten niet aan op de budgettaire mogelijkheden. Om die reden is DHS, in overleg met de gemeente, een proces gestart om de aanbesteding haalbaar te maken. De eerste indicaties van deze verkenning zijn positief, maar wij hebben nog enige tijd nodig om een definitieve conclusie te trekken. 

Dat is de reden dat DHS in overleg met de schooldirectie heeft besloten de aangekondigde verhuizing naar de tijdelijke locatie in de kerstvakantie, niet door te laten gaan en tijdelijk op te schorten.