Ga direct naar

Introductie

 

De Annie M.G. Schmidtschool heeft twee locaties; zowel aan de Jacob de Graefflaan als aan de Van Hoornbeekstraat wordt eigentijds onderwijs verzorgd aan de groepen 1 tot en met 8. Voor de Jacob de Graefflaan staat nieuwbouw op het programma.  

 Het veilige en uitdagende leerklimaat dat de Annie M.G. Schmidtschool haar kinderen biedt en het plezier waarmee kinderen naar de school komen, maakt dat de school aan het groeien is. Om al deze kinderen een fijne leerplek te bieden is er op de Jacob de Graefflaan behoefte aan een duurzaam gebouw dat past bij de eisen van modern onderwijs. Een ruimte voor achttien groepen aangevuld met een buiten leslokaal, een speellokaal en een gymlokaal.  

 Het team van de Annie M.G. Schmidtschool vindt het belangrijk dat de kinderen goed presteren en zich sociaal emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom biedt de school een rijk aanbod aan vakken en ontplooiingsmogelijkheden. Het team staat voor een brede ontwikkeling en biedt een rijk leeraanbod met extra aandacht voor: kunst & cultuur, wetenschap & techniek, muziekontwikkeling, Engels vanaf de kleuters, spelend leren voor het jonge kind en een verrijkingsaanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Tijdens het stimuleren van deze brede ontwikkeling is er ruimschoots aandacht voor het sociaal-emotioneel leren van de kinderen. Het nieuwe schoolgebouw aan de Jacob de Graefflaan helpt hen om deze visie op onderwijs verder te realiseren.

Meeste gestelde vragen

Het gebouw maakt toekomstgerichte onderwijsvernieuwingen mogelijk;

  • het gebouw krijgt een theater functie door de grote zit-trap, dit sluit aan bij onze visie op kunst en cultuur,
  • het gebouw krijgt een volwaardige gymzaal met goede douche en kleedruimten,
    het gebouw krijgt een sterk verbeterd en beter regelbaar binnenklimaat,
  • het gebouw is beter schoon te houden, omdat het efficiënter en overzichtelijker is,
  • het gebouw wordt gasloos,
  • het gebouw wordt BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Als u op de volgende link klikt, ziet u de tekeningen van het exterieur en interieur die zijn ingediend voor de WABO vergunning: beelden ontwerp nieuwbouw.

De nieuwe school wordt BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), gasloos en krijgt zonnepanelen op het dak. Verwarming is d.m.v. lucht- water warmtepomp.

Het huidige schoolgebouw is geschikt voor 11 groepen en de nieuwe school voor 17 groepen.

De school verhuist dan naar twee tijdelijke locaties, aangewezen door de gemeente Den Haag.
Groep 1 & 2: Willem Beukelszoonplein.
Groep 3 t/m 8: Gaffelstraat.

Het is voor ouders en de schoolorganisatie prettig om zo kort mogelijk op de wissellocatie te verblijven. Om deze reden blijven we kritisch naar de verhuisdatum kijken, zodat we de periode op de tijdelijke locatie ook zo kort mogelijk kunnen houden.
Als bekend is wanneer we kunnen starten met de bouw, kunnen we ook een realistische planning maken wat betreft oplevering van de nieuwbouw.

Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam.

Blanksma Bouw, Alphen aan den Rijn.

Ten eerste zullen we deze website blijven updaten met relevante informatie. Daarnaast worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden door de school. Omwonenden worden op de hoogte gehouden via de Annie M.G. Schmidtschool en De Haagse Scholen.

Circa 4 weken voor de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden zullen wij een informatieavond organiseren voor buurtbewoners. Tijdens deze avond krijgen de buurtbewoners meer informatie over onder andere de aanrijroutes van het bouwverkeer. Zij krijgen hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Laatste nieuws

Vergunning nieuwbouw

De vergunning voor de nieuwbouw is door de gemeente afgegeven. Tegen het afgeven van de vergunning zijn verschillende bezwaren ingediend door buurtbewoners en ouders. Door Corona hebben wij lang moeten wachten op de zitting, maar er is eindelijk een datum bekend. Op 30 oktober is de zitting gepland. Deze zitting vindt plaats in de gymzaal … Lees “Vergunning nieuwbouw” verder

Posted in nieuwbouw | Reacties uitgeschakeld voor Vergunning nieuwbouw

Behandeling bezwaren

Tot 18 februari 2020 was er voor belanghebbenden gelegenheid bezwaren in te dienen tegen de afgegeven WABO vergunning. Daarvan is gebruik gemaakt. Kort daarna kregen wij te maken met de coronamaatregelen, die ook van invloed zijn op de voortgang van de afhandeling van deze bezwaren. Zelfs zodanig dat wij momenteel niet met zekerheid weten wanneer … Lees “Behandeling bezwaren” verder

Posted in nieuwbouw | Reacties uitgeschakeld voor Behandeling bezwaren

WABO vergunning

Wij kunnen goed nieuws met u delen: we hebben de WABO vergunning voor de nieuwbouw ontvangen! Nu gaat de bezwaarperiode van zes weken in. Vanzelfsprekend weten wij niet welke bezwaren er ingediend gaan worden. Pas als een bezwaar ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klacht in behandeling genomen.

Posted in nieuwbouw | Reacties uitgeschakeld voor WABO vergunning

Update nieuwbouw

Op dit moment is de WABO vergunningsprocedure verlengt tot 13 december, dit vanwege de stikstofberekening. Wanneer de vergunning is toegekend zullen wij dit met u delen. Na het afgeven van de WABO vergunning gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. Vanzelfsprekend weten wij niet welke bezwaren er ingediend gaan worden. Pas als een bezwaar ontvankelijk … Lees “Update nieuwbouw” verder

Posted in nieuwbouw | Reacties uitgeschakeld voor Update nieuwbouw

Verhuizing uitgesteld

Zeer recent heeft DHS (De Haagse Scholen) de aanbesteding van de nieuwbouw van de school afgerond en waren de aanbestedingsresultaten beschikbaar. Deze resultaten sloten niet aan op de budgettaire mogelijkheden. Om die reden is DHS, in overleg met de gemeente, een proces gestart om de aanbesteding haalbaar te maken. De eerste indicaties van deze verkenning … Lees “Verhuizing uitgesteld” verder

Posted in nieuwbouw | Reacties uitgeschakeld voor Verhuizing uitgesteld

Afbeeldingen

Alle kunstwerken – u heeft ze vast wel eens gezien in en rond de school – krijgen straks allemaal een mooie plek in de nieuwbouw.
Wilt u de afbeeldingen groter bekijken? Klik dan op een van de foto’s.

Stel uw vraag aan ons

Bijvoorbeel: J. Jansen, Mw. Jansen, John Jansen etc.
Dit adres gebruiken wij om terug naar u te reageren.

Meer informatie over de Annie M.G. Schmidtschool kunt u op hun website vinden.