Vergunningsaanvraag

In verband met de PAS (Programma Aanvraag Stikstof) is het vergunningstraject met 6 weken verlengd.
Dit heeft geen invloed op de verhuizing. De verhuizing in de Kerstvakantie naar de wissellocaties gaat gewoon door.