Vergunning nieuwbouw

De vergunning voor de nieuwbouw is door de gemeente afgegeven. Tegen het afgeven van de vergunning zijn verschillende bezwaren ingediend door buurtbewoners en ouders. Door Corona hebben wij lang moeten wachten op de zitting, maar er is eindelijk een datum bekend. Op 30 oktober is de zitting gepland. Deze zitting vindt plaats in de gymzaal van de JdG.

Na de zitting van 30 oktober gaat de beslistermijn in. De gemeente heeft het termijn van zes weken verlengd naar 18 weken. Dit omdat ze grote achterstanden hebben. Vanzelfsprekend hopen wij dat de gemeente geen 18 weken nodig heeft om te beslissen dat de vergunning terecht is afgegeven. Zodat we na al die jaren van wachten eindelijk met de nieuwbouw kunnen starten.