periodieke update van het bestuur

Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag informeer ik u weer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan.

Komende stappen en besluitvorming
Op 29 juni aanstaande wordt het contract met de aannemer (Blanksma Bouw) getekend.
Volgende week worden alle buurtbewoners door De Haagse Scholen uitgenodigd voor een (digitale) informatiebijeenkomst die plaats vindt op dinsdagavond 13 juli. De aannemer zal dan de buurt informeren over de komende werkzaamheden en bewoners hebben de gelegenheid vragen te stellen aan de aannemer over de bouw.

Zoals u weet hebben we een omgevingsvergunning gekregen om de nieuwe school te bouwen. Er is ook een vergunning voor de sloop van het huidige schoolgebouw. Deze is onderdeel van de verkregen omgevingsvergunning voor de nieuwbouw. De BSO is uit de vergunning gehaald. Deze BSO-vergunning moet apart worden aangevraagd en dat gebeurt spoedig. Wij voorzien in de aanvraag van deze vergunning geen problemen, omdat de gemeente al eerder inhoudelijk akkoord was met de BSO op deze plek.

Inmiddels weten we dat er na het recente positieve besluit van de gemeente vier omwonenden beroep hebben ingesteld bij de rechtbank tegen de gehandhaafde omgevingsvergunning. Deze beroepsprocedures hebben geen schorsende werking op de bouw. Tijdens een lopende procedure kan er gebouwd worden.
Ondanks een degelijke inventarisatie van risico’s zijn er altijd onvoorspelbaarheden in een bouwtraject. Deze kunnen wij helaas niet elimineren. We weten echter wel dat met het verhuizen naar de wissellocaties en het starten van de bouw het proces versnelt.

Niet starten met de bouw en alle eventuele juridische procedures afwachten is geen optie, omdat dan het moderne nieuwe schoolgebouw er misschien nog jaren niet komt. De verhuizing naar de wissellocaties in dit stadium is geen vroegtijdige actie, maar een noodzakelijke actie om met de bouw te kunnen starten. De zomervakantie is de beste tijd om de verhuizing uit te voeren.

Wij begrijpen dat het voor ouders logistiek onhandig is naar twee verschillende locaties te moeten voor het brengen en halen van uw kinderen. Het zal u meer tijd kosten en u en uw kind(eren) zullen moeten wennen aan de nieuwe route en routine. Weet in ieder geval dat het ons doel is om zo kort mogelijk op de wissellocaties te zitten. Zowel de school, het schoolbestuur De Haagse Scholen als ook u en uw kinderen willen hetzelfde; zo snel mogelijk naar de nieuwe moderne school! Dat de nood hoog is, moge duidelijk zijn. Het huidige schoolgebouw is echt toe aan vervanging. We zitten inmiddels alweer jaren in een te klein gebouw met veel mankementen en portocabins die bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik.

Verhuizing en planning van de bouw
Dat brengt mij bij de planning van de bouw. In de aanstaande zomervakantie verhuist de school naar de twee wissellocaties: groep 1 en 2 starten het nieuwe schooljaar aan het Willem Beukelszoonplein. Groepen 3 t/m 8 starten maandag 30 augustus in de Gaffelstraat. U wordt daarover verder door de school geïnformeerd.

Maandag 23 augustus aanstaande start de aannemer met de werkzaamheden aan de Jacob de Graefflaan. Allereerst wordt het huidige schoolgebouw gesloopt, waarna de grond klaar wordt gemaakt voor de fundering en bouw. Net als voor ons, geldt ook voor de aannemer dat hij het werk graag op tijd af wil hebben. Tijdens de bouw is de aannemer echter afhankelijk van een aantal onvoorspelbare elementen, zoals het weer. We hebben een realistische planning en die geeft aan dat de aannemer het nieuwe gebouw 1 juli 2023 zal opleveren. Als we deze planning halen, betekent het dat de school het schooljaar 2023 – 2024 start in de nieuwbouw aan de Jacob de Graefflaan.

Tenslotte
Dan wil ik als laatste nog het volgende meegeven: het ene bouwproject is niet het andere. We hebben in het hele voortraject van de nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool de buurtbewoners intensief betrokken, tot en met het kiezen van de kleur van de gevelsteen. Helaas zien wij dat door juridisering het steeds ingewikkelder wordt om een school te bouwen. Dit zorgt voor onzekerheden bij onze leerlingen en ouders. Het zorgt voor extra kosten voor het schoolbestuur. Wij betreuren dat ten zeerste, vooral voor de school, leerlingen en ouders. De verhuizing doet voor ons allen een beroep op ons aanpassingsvermogen. Iedereen zal moeten wennen aan de nieuwe tijdelijke locatie en situatie, maar we krijgen er straks een prachtige school voor terug, die zowel in omvang als in voorzieningen weer heel veel jaren mee kan.

Wij hopen dat wij u middels deze brief meer duidelijkheid hebben kunnen geven over de volgende stappen en hopen op uw begrip. Ik dank u voor uw vertrouwen in de school.

Met vriendelijke groet,

Mr. W. Hendricks
Voorzitter College van Bestuur van De Haagse Scholen