praktische informatie over de verhuizing

Onze ouders hebben woensdag 12 mei een brief van het bestuur ontvangen waarin gedeeld is dat we zomervakantie 2021 gaan verhuizen. Als school hebben we een brief met de praktische uitvoering met ouders gedeeld. Hieronder kunt u een korte samenvatting vinden:

Margedagen
Extra margedagen Jacob de Graefflaan:
14 juli 2021 ->        2Samen biedt noodopvang onder dezelfde voorwaarden als tijdens de lockdown.
15 juli 2021 ->        2Samen biedt noodopvang onder dezelfde voorwaarden als tijdens de lockdown.
16 juli 2021 ->        De hele school is vrij, deze datum is eerder met u                   gecommuniceerd.

Op 27 augustus zijn de kinderen van 13.00-13.30 uur welkom op de Gaffelstraat om alvast een kijkje in de nieuwe groep te nemen. En van 13.45-14.15 zijn de kinderen op de Willem Beukelszoonplein welkom om alvast een kijkje in de nieuwe groep te nemen.

Busvervoer
Zoals we eerder gecommuniceerd hebben komt er geen busvervoer naar de wissellocaties. We realiseren ons dat dit niet voor alle ouders prettig is, maar we hebben deze keuze gemaakt met oog op de werkdruk die het met zich meebrengt voor de collega’s (denk hierbij onder andere aan het begeleiden van de kinderen in de bus, tijd die zij dan niet kunnen besteden aan het voorbereiden van de lessen). Bij het maken van deze beslissing hebben we er rekening mee gehouden dat beide wissellocaties binnen 10 minuten fietsafstand van de Jacob de Graefflaan liggen.

2Samen
In overleg met 2Samen hebben we afgesproken dat zij zich vestigen op de locatie Willem Beukelszoonplein. De oudere kinderen moeten zich (onder begeleiding van 2Samen) na schooltijd verplaatsen naar het Willem Beukelszoonplein. Dit betekent voor een deel van de ouders dat het ophalen van uw kinderen makkelijker wordt, omdat alle kinderen op één locatie zijn.