verhuizing zomervakantie

Geachte ouder, verzorger,

Het lijkt mij goed u weer te informeren over de vorderingen met betrekking tot de nieuwbouw van de school, nu daartoe ook concrete aanleiding bestaat.

In de afgelopen meivakantie heeft de gemeente een besluit genomen over de nieuwbouw van de locatie Jacob de Graefflaan. De tegen de nieuwbouw ingediende bezwaarschriften zijn door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie en door het College van B&W beoordeeld. De bezwaren vormden voor het college geen reden om de afgegeven omgevingsvergunning voor de nieuwbouw in te trekken. Wel heeft de gemeente aanvullend voorgeschreven dat er een aantal extra geluidswerende voorzieningen moeten worden getroffen. Daarnaast zal het gebruik van een gedeelte van het gebouw als BSO om procedurele redenen opnieuw moeten worden aangevraagd en vergund. Deze aanvraag zal op korte termijn door ons worden ingediend.

Ik heb de uitkomst van de bezwaarprocedure willen afwachten, alvorens met de uitvoering van de sloop van de huidige gebouwen en de bouw van het nieuwe schoolgebouw te starten. Ik ben verheugd dat uit de bezwaarprocedure geen belemmering is gekomen om nu daadwerkelijk met de bouw van het nieuwe gebouw te starten. Ik hoop dat de bezwaarmakers door de aanvullende voorzieningen zich nu ook kunnen vinden in het voor onze school zo noodzakelijke nieuwe gebouw.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de leerlingen, ouders en het schoolteam voor de komende tijd?

De school zal naar de bij u bekende tijdelijke locatie verhuizen in de komende zomervakantie, zodat de leerlingen en het team op deze nieuwe locatie het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Vanuit het bestuur zal alle hulp worden geboden om dit proces goed te laten verlopen.

Wij zijn nu in overleg met de aannemer over de start van het bouwproces, dat zal aanvangen met de sloop van de huidige gebouwen. Wij verwachten dat dit direct na of spoedig na de zomervakantie kan beginnen.

Het behoort tot mijn verantwoordelijkheid, in het kader van een goede informatieverstrekking, dat ik u meld dat er een kans bestaat dat de bezwaarmakers geen genoegen zullen nemen met de aan ons geboden mogelijkheid om met de bouw te starten. Er bestaat een mogelijkheid dat zij de afgegeven vergunning opnieuw zullen aanvechten.
Er zijn voor mij twee redenen om dit niet leidend te laten zijn voor de beslissing om met de bouw te willen starten.
De eerste is dat in de zorgvuldige afweging van belangen die het college heeft gemaakt, aanleiding ligt om met veel vertrouwen eventuele beroepsprocedures tegemoet te zien.
De tweede is dat het wachten op het verloop van nieuwe beroepsprocedures meerdere jaren kan duren. Ik acht een dergelijk meerjarig voortbestaan van de huidige situatie ongewenst voor leerlingen, ouders en schoolteam. U wacht al veel te lang op een perspectief op de nieuwe school.

Ik ben blij voor u dat we nu, na zoveel wachten, kunnen beginnen. Er komt een prachtige nieuwe school voor uw kinderen.
Ik houd u vanzelfsprekend op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groeten,
De voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Scholen,
Mr. W. Hendricks