Vergunning nieuwbouw

De vergunning voor de nieuwbouw is door de gemeente afgegeven. Tegen het afgeven van de vergunning zijn verschillende bezwaren ingediend door buurtbewoners en ouders. Door Corona hebben wij lang moeten wachten op de zitting, maar er is eindelijk een datum bekend. Op 30 oktober is de zitting gepland. Deze zitting vindt plaats in de gymzaal van de JdG.

Na de zitting van 30 oktober gaat de beslistermijn in. De gemeente heeft het termijn van zes weken verlengd naar 18 weken. Dit omdat ze grote achterstanden hebben. Vanzelfsprekend hopen wij dat de gemeente geen 18 weken nodig heeft om te beslissen dat de vergunning terecht is afgegeven. Zodat we na al die jaren van wachten eindelijk met de nieuwbouw kunnen starten.

WABO vergunning

Wij kunnen goed nieuws met u delen: we hebben de WABO vergunning voor de nieuwbouw ontvangen!

Nu gaat de bezwaarperiode van zes weken in. Vanzelfsprekend weten wij niet welke bezwaren er ingediend gaan worden. Pas als een bezwaar
ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klacht in behandeling genomen.

Update nieuwbouw

Op dit moment is de WABO vergunningsprocedure verlengt tot 13 december, dit vanwege de stikstofberekening. Wanneer de vergunning is toegekend zullen wij dit met u delen.
Na het afgeven van de WABO vergunning gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. Vanzelfsprekend weten wij niet welke bezwaren er ingediend gaan worden. Pas als een bezwaar ontvankelijk wordt verklaart, wordt de klacht in behandeling genomen.

Verhuizing uitgesteld

Zeer recent heeft DHS (De Haagse Scholen) de aanbesteding van de nieuwbouw van de school afgerond en waren de aanbestedingsresultaten beschikbaar. Deze resultaten sloten niet aan op de budgettaire mogelijkheden. Om die reden is DHS, in overleg met de gemeente, een proces gestart om de aanbesteding haalbaar te maken. De eerste indicaties van deze verkenning zijn positief, maar wij hebben nog enige tijd nodig om een definitieve conclusie te trekken. 

Dat is de reden dat DHS in overleg met de schooldirectie heeft besloten de aangekondigde verhuizing naar de tijdelijke locatie in de kerstvakantie, niet door te laten gaan en tijdelijk op te schorten.

Vergunningsaanvraag

Voor wat betreft de vergunningprocedure meldt DHS (De Haagse Scholen)  dat deze nagenoeg is afgerond. Alle aspecten zijn afgehandeld, op een nieuw aspect na, de berekening van de “stikstof effecten” van de nieuwbouw.

DHS heeft hiervoor een berekening bij de gemeente aangeleverd, die nog van een aantal aanvullende gegevens moet worden voorzien. DHS heeft nu geen indicaties dat de door hen verwachte vergunning hierdoor in het geding zou zijn.